Trùn Quế Củ Chi hướng dẫn nuôi trùn quế tại Vĩnh Thuận – Kiên Giang

go here Posted onLeave a comment

http://jardinscarya.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://jardinscarya.com/where-to-find-us/visiter-carya-visiting-carya/ Với mục đích nuôi trùn quế để sử dụng cho cá Chạch Lấu nuôi tại Vĩnh Thuận – Kiên Giang, Trùn Quế Củ Chi đã có cơ hội được viếng thăm nơi đây, một nơi đang chuẩn bị làm du Read More …