Phản hồi sử dụng dịch trùn quế cho cây trồng của bà con

go to link Posted on2 Comments

go Với sản phẩm dịch trùn quế, nhiều bà con đã ứng dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau trong mô hình canh tác của mình như cây sầu riêng, cây tiêu, cây bưởi, cây ổi và đặc biệt là Read More …