So sánh thành phần dinh dưỡng phân trùn quế với các loại phân bón khác

buy pre gabapentin Posted on6 Comments

http://oceanadesigns.net/images/granite/monet/monet.jpg Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu cơ từ động vật của một nghiên cứu từ nước ngoài, bảng này chỉ so sánh 3 loại phân bón chính đó làm đạm, lân  và kali, Read More …