So sánh thành phần dinh dưỡng phân trùn quế với các loại phân bón khác

http://research-consulting.com/manage Posted on6 Comments

http://mobilevideoplus.net/wp-login.php Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu cơ từ động vật của một nghiên cứu từ nước ngoài, bảng này chỉ so sánh 3 loại phân bón chính đó làm đạm, lân  và kali, Read More …