So sánh thành phần dinh dưỡng phân trùn quế với các loại phân bón khác

see url Posted on6 Comments

http://thebaglab.com/product/back-pack/ Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu cơ từ động vật của một nghiên cứu từ nước ngoài, bảng này chỉ so sánh 3 loại phân bón chính đó làm đạm, lân  và kali, Read More …