So sánh thành phần dinh dưỡng phân trùn quế với các loại phân bón khác

http://kirschelectricalservices.com/behind-the-scenes Posted on6 Comments

source site Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu cơ từ động vật của một nghiên cứu từ nước ngoài, bảng này chỉ so sánh 3 loại phân bón chính đó làm đạm, lân  và kali, Read More …