So sánh thành phần dinh dưỡng phân trùn quế với các loại phân bón khác

http://ghostprof.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://ghostprof.org/teaching/past-courses/modernist-novel_2014_01/description/ Posted on6 Comments

http://manuscriptagency.com.au/jp/ Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu cơ từ động vật của một nghiên cứu từ nước ngoài, bảng này chỉ so sánh 3 loại phân bón chính đó làm đạm, lân  và kali, Read More …