Cảm nhận sử dụng dịch trùn quế cho bê sữa tại Củ Chi – TP HCM

http://stevejamesltd.com/gallery/twice-baked-cheese-souffle-pear-salad/ Posted onLeave a comment

source link Chị Võ Thị Hoàng là một trong những người nuôi bò sữa lâu năm tại Củ Chi – TP Hồ Chí Minh. Với quy mô trang trại hơn 30 con hiện nay chị đang bắt đầu sử dụng dịch trùn Read More …