Đừng cố gắng nuôi trùn quế nếu thấy điều kiện quá bất lợi

follow site Posted on8 Comments

http://oceanadesigns.net/images/granite/butterfly-blue/butterfly-blue.jpg Có nhiều người nói rằng, tôi rất thích trùn quế, tôi rất mong muốn đem trùn quế về địa phương mình để phát triển, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì địa phương hoàn toàn không thích hợp để phát triển Read More …