Bất ngờ lúa bội thu khi phun kết hợp dịch trùn quế

go site Posted onLeave a comment

http://oceanadesigns.net/images/granite/golden-persa/golden-persa.jpg Câu chuyện đầu tiên phải kể đến chú Út của tôi ở Tịnh Biên, An Giang. Chú đã làm nghề trồng lúa nước từ rất lâu rồi, trên mãnh đất quê hương xứ sở đã sinh sống từ rất lâu Read More …