Cứu trợ đồng bào miền Trung đang bị LŨ LỤT ngày 25/12/2016

Posted onLeave a comment

Sống trên đời này chúng ta thật nhỏ bé trước vũ trụ, mỗi sự cố thiên tai xảy ra khiến chúng ta thấy mình như là những cơ thể  yếu ớt, và làm chúng ta trở nên khiêm tốn hơn, Read More …