“Em, cho anh một bao trùn quế đi em!”

buy me a boat lyrics Posted onLeave a comment

http://crug-glas.co.uk/gallery/_w6a9456/feed/ Đây có thể không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu nói này ở cửa hàng phân phối phân trùn quế chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Tuy nhiên trong lần này tôi cảm nhận được sự hồ hỡi Read More …