Bất ngờ lúa bội thu khi phun kết hợp dịch trùn quế

follow Posted onLeave a comment

http://statitudes.com/blog/category/keltner-list/page/2/ Câu chuyện đầu tiên phải kể đến chú Út của tôi ở Tịnh Biên, An Giang. Chú đã làm nghề trồng lúa nước từ rất lâu rồi, trên mãnh đất quê hương xứ sở đã sinh sống từ rất lâu Read More …