Bất ngờ lúa bội thu khi phun kết hợp dịch trùn quế

http://wolfdencreative.com/dont-use-wix-weebly-business-website/student-849825_1280/ Posted onLeave a comment

follow link Câu chuyện đầu tiên phải kể đến chú Út của tôi ở Tịnh Biên, An Giang. Chú đã làm nghề trồng lúa nước từ rất lâu rồi, trên mãnh đất quê hương xứ sở đã sinh sống từ rất lâu Read More …