Bất ngờ lúa bội thu khi phun kết hợp dịch trùn quế

http://flyingsquidstudios.com/page0/”http:/twitter.com/FlyingSquidLA Posted onLeave a comment

go to link Câu chuyện đầu tiên phải kể đến chú Út của tôi ở Tịnh Biên, An Giang. Chú đã làm nghề trồng lúa nước từ rất lâu rồi, trên mãnh đất quê hương xứ sở đã sinh sống từ rất lâu Read More …