Tôi muốn mang trùn quế về miền trung tôi phải làm sao?

http://araliasystems.com/pdf/Aralia Posted on17 Comments

legal to buy provigil online Có rất nhiều bạn ở miền trung đã hỏi tôi câu hỏi này, các bạn ở rất nhiều tỉnh khác nhau với rất nhiều niềm hy vọng khác nhau, và đều mong muốn được nuôi trùn quế trên quê hương Read More …

Nuôi trùn quế khi ở nhà có nuôi bò 15 con

Posted on48 Comments

A: Chào con, chú ở Đồng Nai, nhà có nuôi 15 con bò, giờ chú muốn nuôi trùn quế thêm để xử lý phân bò và lấy trùn quế nuôi cá với gà thì chú phải làm sao con?