Nuôi trùn quế khi ở nhà có nuôi bò 15 con

http://alpineguide.cz/cs--kontaktOranĹžovĂˠPosted on48 Comments

http://kootenayhomes.com/listing/category/City/Rossland/?type=list A: Chào con, chú ở Đồng Nai, nhà có nuôi 15 con bò, giờ chú muốn nuôi trùn quế thêm để xử lý phân bò và lấy trùn quế nuôi cá với gà thì chú phải làm sao con?