Đừng tập trung nuôi trùn quế – hãy tập trung sử dụng trùn quế

source link Posted on16 Comments

http://araliasystems.com/panoramic-camera/ Có rất nhiều người hỏi rằng: Trùn quế nuôi như thế nào? Thức ăn trùn quế ra sao? Trùn quế có dễ nuôi không? và nhiều câu hỏi khác tương tự. Nhưng tôi ít nghe ai hỏi rằng: Trùn quế Read More …