Chế phẩm trùn quế sử dụng cho cây trồng khó hay dễ?

Posted onLeave a comment

Chế phẩm trùn quế là những dung dịch được chế biến từ trùn quế có các thành phần chính bao gồm vi sinh vật, acid amin và một số loại khoáng chất khác. Chế phẩm trùn quế thường được dùng Read More …