Tham khảo mô hình nuôi trùn quế hiện đại ở nước bạn

go to site Posted on3 Comments

here Nước ta còn nghèo, thiếu thốn cơ sở vật chất nên nhiều hộ cũng chỉ đầu tư ngắn hạn để phục vụ cho những mục đích lâu dài, nên chi phí đầu tư nhiều, mất nhiều thời gian và công Read More …