HỒ TIÊU có nên bón phân trùn quế???

Posted onLeave a comment

  Có thể nói hiện nay không có cây gì có giá trị kinh tế cao và có giá thị trường ổn định như hồ tiêu, tiêu không chỉ được tiêu thụ mạnh trong nước mà còn xuất khẩu sang Read More …