Thật hư chuyện nuôi trùn quế đạt năng suất 5kg/m2

go site Posted on25 Comments

http://revueplanches.com/tag/martin-pm/ Đã từng có nhiều người nói với tôi rằng họ có thể nuôi trùn quế đạt được năng suất 7kg/m2 và những kết quả khác còn cao hơn thế. Tuy nhiên hỏi họ nuôi như thế nào thì nhường như Read More …