VIDEO – NHỜ TRÙN QUẾ, BÊ SỮA ĂN HẾT RƠM NHAI CẢ TAI ĐỒNG LOẠI

Posted onLeave a comment

http://liberationiraq.com/2016/05/a-small-non-profit-is-organizing-raids-on-isis-to-free-sex-slaves-bold/ Đây là chú bê sữa lần trước tôi có đề cập ở bài “CÁM TRÙN QUẾ GIÚP BÊ SỮA THIẾU THÁNG KHỎE MẠNH VÀ ĂN NHIỀU“, Mặc dù được sinh thiếu tháng nhưng nay chú rất lanh lợi, ăn uống Read More …