VIDEO – NHỜ TRÙN QUẾ, BÊ SỮA ĂN HẾT RƠM NHAI CẢ TAI ĐỒNG LOẠI

go here Posted onLeave a comment

http://oceanadesigns.net/envira/brownie/ Đây là chú bê sữa lần trước tôi có đề cập ở bài “CÁM TRÙN QUẾ GIÚP BÊ SỮA THIẾU THÁNG KHỎE MẠNH VÀ ĂN NHIỀU“, Mặc dù được sinh thiếu tháng nhưng nay chú rất lanh lợi, ăn uống Read More …