Nuôi trùn quế bằng bã biogas được không?

orlistat online Posted on10 Comments

buy Pregabalin online uk Trước đây nhà tôi có nuôi heo, và phân heo được dùng để làm hầm biogas để phục vụ cho gia đình, hầm biogas lại cho ra bã biogas, ban đầu thì dùng để bón cỏ cho bò ăn, nhưng Read More …