CUNG CẤP DINH DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ TIÊU HÓA CHO VẬT NUÔI VỚI DỊCH TRÙN QUẾ

Một số nghiên cứu cho thấy rằng Bacillus trong dịch trùn quế có khả năng cung cấp dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa cho vật nuôi, nhất là trong nuôi trồng thủy sản, môi trường chăn nuôi công nghiệp và Read More …

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI VỚI DỊCH TRÙN QUẾ

Tôm là vật nuôi có hệ miễn dịch yếu nhất trong tất cả vật nuôi khác nên rất cần thiết để sử dụng dịch trùn quế để phòng bệnh và phát triển, vậy thì các vật nuôi khác thì như Read More …