Trùn quế không phải là thần tiên

Posted onLeave a comment

Đúng là trùn quế rất tốt, nó vừa xử lý được chất thải hữu cơ trong môi trường mà lại vừa tạo ra nguồn dinh dưỡng cho vật nuôi và cây trồng, tuy nhiên ta phải xét lại một vài thứ, bạn đã cho trùn quế xử lý chất thải gì, thì nguồn dinh dưỡng nó cho ra cũng có dinh dưỡng tương tự như thế, chỉ là nó dễ hấp thu hơn, nó an toàn hơn. Theo tôi vậy đã là tốt lắm rồi, ta không nên đòi hỏi nhiều hơn thế.

Nếu chúng ta muốn nâng cao hơn giá trị dinh dưỡng đầu ra thì tốt hơn chúng ta phải đầu tư nhiều hơn vào thức ăn đầu vào, chúng ta cần phải xử lý tốt hơn nguồn thức ăn đầu vào, đầu vào phải bổ dưỡng, thì đầu ra mới bổ dưỡng hơn. Phải nói thêm ở đây một chút, trùn quế không giống động vật bình thường, mà ăn cái bổ dưỡng rồi thải ra cái chất thải; Ngược lại trùn quế ăn chất thải của một loài khác và thải ra cái bổ dưỡng, cái mà có thể dùng ngược lại cho vật nuôi và cây trồng. Chúng ta không nên đòi hỏi nhiều hơn thế.

Bạn phải tập trung quan tâm nhiều hơn về thức ăn của trùn quế đi, rồi trùn quế cũng sẽ quan tâm đến đầu ra của bạn là gì đó tốt hơn, ta phải tìm hiểu thức ăn như thế nào trùn mới ăn được tốt, cũng như chúng ta vậy, không phải cái gì được gọi là cơm ta cũng ăn được, như cơm thiu hay cơm cháy thì làm sao mà ăn ngon lành được. Trùn  cũng vậy, không phải phân động vật nào cũng ăn liền được, hay rác hữu cơ nào cũng ăn liền tốt được.

Hãy tập trung nhiều hơn vào công nghệ chế biến thức ăn, thức ăn phải càng dễ tiêu hóa đối với trùn thì đầu ra mới nhiều và chất lượng hơn được, và đầu ra ta muốn chất lượng như thế nào thì cứ việc chế biến lại hay pha chế thêm sao cho đúng mục đích sử dụng, trùn quế đã giúp ta chuyển đổi rác thành dinh dưỡng đã là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều hơn thế.

NGày nay công nghệ chế biến thức ăn cho động vật hay cho con người đã tiên tiến lắm rồi, vậy tại sao công nghệ chế biến thức ăn cho trùn lại còn lạc hậu như vậy, vì ta không dám đầu tư, chúng ta còn làm việc nhỏ lẻ manh mún, chúng ta chỉ làm tạm thời, chúng ta chưa có nghĩ lớn hơn hay mong muốn lớn hơn nữa, nếu chúng ta đầu tư đúng thì không chỉ xử lý được lượng lớn chất thải trong môi trường, mà còn cho ra lượng lớn nguồn phân  và đạm dễ hấp thu cho ngành nông nghiệp.

Nguyễn Văn Sang

Chia sẻ là niềm vuiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *